کرم حلقوی

سپتامبر 20, 2016

نتایج مثبت و منفی زالودرمانی

زالو خون آلوده و فاقد O۲ را تخلیه می‌کند یعنی همزمان عمل تصفیه خون و رقیق کردن خون را با هم انجام می‌دهد؛ زالو درمانی در افراد مبتلا به واریکوسل می‌تواند مفید واقع شود اما به شرط آنکه به درمانگاه‌های طب سنتی برای درمان مراجعه کند. زالوها توانایی این را دارند که به هر نقطه از بدن بچسبند و بگزند و درمان را انجام دهند. وقتی دقیق به زالوها نگاه کنید, می‌بینید که در قسمت سَر؛ گردن درازی ایجاد می‌شود […]
سپتامبر 8, 2016

پرورش زالو

به دلیل از بین رفتن اکوسیستم طبیعی، زالوها به شدت کمیاب شده اند. همچنین به دلیل احتمال سمی بودن و یا الوده بودن زالوها درمانگران طب سنتی تمایل به خرید زالوها از پرورشدهندگان را دارند. صید بی رویه زالو در شمال ایران و قاچاق ان به کشورهایی چونترکیه و روسیه به صورت جدی ادامه دارد. با کاهش شدید زالوها در طبیعت و میل روزافزون مردم برای درمان با زالو، پرورش خانگی، نیمه صنعتی وصنعتی این موجود توجیه اقتصادی دارد